Accions formatives i recerca aplicada

Accions formatives

Les integrants de l’Institut Biografia & Societat comptem amb més de vint anys de trajectòria docent en l’àmbit universitari, postuniversitari i en organitzacions del tercer sector.

La nostra acció formativa té lloc al Grau de Treball Social (Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona) i a diversos Màsters Universitaris Oficials i Propis, així com a institucions públiques i privades.

Actualment, fem docència al Màster Oficial en Mediació de Conflictes de la Universitat de Barcelona, al Màster Interuniversitari en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (TISA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, i els Postgraus en Criança 0-3 i Acompanyament a les Famílies en Xarxa, de la Universitat de Barcelona.

Recerca Aplicada

La nostra recerca és qualitativa, aplicada, estratègica i participativa:

  • Qualitativa perquè posem en el centre la persona i la seva subjectivitat
  • Aplicada per la seva vinculació amb la realitat social i la seva vocació de transformació
  • Estratègica per l’encaix entre les potencialitats de les persones i el seu context social
  • Participativa per integrar els sabers dels seus protagonistes en totes les fases del procés d’investigació

Hem dut a terme projectes de recerca biogràfica aplicada pels municipis de El Prat de Llobregat (inserció sociolaboral), l’Ajuntament de Figueres (inclusió social), l’Ajuntament de Vila-seca (participació ciutadana) o la Fundació Jaume Bofill (persones sense sostre, immigració i abandonament escolar prematur), entre altres.