Orientació Biogràfica i Supervisió

L'Orientació biogràfica

L’Orientació Biogràfica és un acompanyament reflexiu i estratègic que parteix de l’anàlisi d’un relat de vida per treballar aquells aspectes que la persona vol millorar o transformar .

L’Orientació Biogràfica s’inicia amb l’elaboració d’un perfil motivacional, treballat a partir del qüestionari de Steven Reiss. Es tracta d’identificar els motivadors o desitjos bàsics de cada persona, els quals mostren la manera que té cadascú d’estar en el món des d’un punt de vista cognitiu, emocional i de comportament.

Hem treballat l’Orientació Biogràfica a nivell individual i grupal, tant a nivell privat com institucional.

Supervisió

La Supervisió és un espai de conversa lliure de judicis amb una facilitació experta i externa a la institució per treballar emocions, sobrecàrregues i neguits que es deriven de l’exercici professional.

La supervisió permet entendre el joc intersubjectiu que s’estableix entre el professional i el seu entorn (equip de treball, persones ateses i organització) i identificar aquells recursos propis i creatius, útils per millorar l’acció professional.

Hem dut a terme supervisió al Grau de Treball Social, així com a diferents equips de Serveis Socials dels Ajuntaments de Barcelona, Reus, Viladecans i El Prat de Llobregat.