Silvia Iannitelli

Silvia Iannitelli

Filla del sud, primer d’Itàlia, després d’Amèrica i finalment de Catalunya, durant la meva inf antesa somiava amb un pont que unís els diferents continents, cultures i persones. En la vida adulta, ja instal·lada a Barcelona, sóc mare. Gràcies a la maternitat i als estudis vaig construint aquell pont somiat. Obtinc la diplomatura de Treball Social i, més endavant la llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona.

Les meves inquietuds nòmades em porten a emprendre un viatge de retorn a Argentina i formar-me com a mediadora. A la tornada constitueixo el primer postgrau en mediació comunitària d’Espanya a la Universitat de Barcelona. He estat professora dels estudis de Treball Social a la UB i he impartit docència a diferents màsters universitaris. La meva experiència professi onal, tant en la formació com en la investigació , aba sten els camps del treball social individual i familiar, salut mental, supervisió, mediació i recerca biogràfica.

Des de la convicció que el saber es construeix col·lectivament sóc investigadora i mentora de ‘Biografia & Societat’.

Connecta amb nosaltres avui mateix i comença el teu viatge cap a una comprensió més profunda de la societat!

En l’Institut Biografia i Societat, creiem en el poder de la teva història per a modelar el món que compartim.